Dokumenty - OLILudki

Przejdź do treści

Menu główne:

Dla Rodziców

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego znajduje się zapis który informuje, że pobyt dziecka w przedszkolu podzielony został na 5 części. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem wytycznych MEN proporcji zagospodarowania czasu w rozliczeniu tygodniowym:


1. Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela).

2. Co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, zabawy, zajęcia sportowe, ruch na świeżym powietrzu.

3. 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia ddaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedzkolnego.

4. Pozostałe 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (czynności samoobsługowe, czynności opiekuńcze, organizacyjne i inne).

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 8.30

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach integrujące grupę, gry i zabawy przy stolikach, praca indywidualna z dzieckiem.

8.15 - 8.30

Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, czynności higieniczne.

8.30 - 9.00

Śniadanie

9.15 - 10.00

Grupa Pszczółki i Żabki - Zajęcia dydaktyczne, realizacja podstawy programowej wg wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o opracowane plany miesięczne nauczycieli w poszczególnych grupach, realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą, wspomaganie rozwoju mowy dzieci, wspieranie w rozwoju czynności intelektualnych  wraz z edukacją matematyczną, zabawy umuzykalniające i rozwijające sprawność ruchową - gimnastyka, gry i zabawy z całą grupa pod kierunkiem nauczyciela, teatrzyki, koncerty, spotkania z zaproszonymi gośćmi zgodnie z przyjętym harmonogramem.

9.15 - 11.00

Grupa Myszki i Sowy - Zajęcia dydaktyczne, realizacja podstawy programowej wg wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o opracowane plany miesięczne nauczycieli w poszczególnych grupach, realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą, wspomaganie rozwoju mowy dzieci, wspieranie w rozwoju czynności intelektualnych wraz z edukacją matematyczną, zabawy umuzykalniające i rozwijające sprawność ruchową - gimnastyka, Grupa Sowy - kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, realizacja edukacji przdszkolnej dzieci
6-letnich , teatrzyki, koncerty, spotkania z zaproszonymi gośćmi zgodnie
z przyjętym harmonogramem.

10.10 - 11.10

Grupa Pszczółki i Żabki - Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, sytuacje zabawowe oparte na spontanicznej aktywności dziecka wspierające integrację, pobyt na powietrzu.

11.15 - 11.40

Śniadanie, Czynności samoobsługowe, mycie zębów.

11.40 - 13.30

Grupa Myszki i Sowy -  Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, sytuacje zabawowe oparte na spontanicznej aktywności dziecka wspierające integrację, pobyt na powietrzu, zabawy, gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy tematyczne, twórcze, rytmiczne, pląsy, śpiew, taniec, wychowanie przez sztukę.

11.40 - 13.15

Grupa Pszczółki - Zabawy na świeżym powietrzu, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy muzyczne, bajki terapeutycze, praca indywidualna.

13.30 - 14.00

Obiad

14.00 - 17.00

Zajęcia dodatkowe, zajęcia indywidualne i w małych grupach, utrwalanie treści i omówienie wydarzeń dnia, zabawy w kącikach tematycznych, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy w małych grupach i zespołach, pobyt dzieci w ogrodzie w sezonie wiosenno-letnim.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego